Kāda persona drīkst studēt, izmantojot bezdarbinieka pabalsta priekšrocības?

Sinika Pulkanena(Sinikka Pylkkänen)

Tiem bezdarbiniekiem, kuru vecums nepārsniedz 25 gadu vecumu, izmantojot bezdarbinieka pabalsta sistēmu, sākot jau ar 2010.gadu tika sniegta iespēja pilna laika studijām. Pabalsta piešķiršana nenotiek automātiski, un katru gadījumu TE-toimisto (Nodarbinātības valsts aģentūra Somijā) izskata individuāli.

Izglītības padomniece, Kirsti Karjalainena, no darba orientēšanās izglītības padomes: ”Kādām personām, izvēloties studēt pēc pašiniciatīvas, bezdarbinieka pabalsts tiek piešķirts?”

– Cilvēkam, neatkarīgi no savām vēlmēm, ir jābūt bezdarbiniekam.

 

”Iegūstamajai izglītībai ir būtiski jāuzlabo cilvēka nodarbinātības iespējas. Tikai ar vēlmi karjerā virzīties uz priekšu nepietiek”.

Obligāta prasība ir papildus izglītības nepieciešamība kā tāda, proti, cilvēks nespēj nokļūt darba apritē jau ar esošo profesiju, vai arī tās viņam nav vispār. Nav teikts, ka tikai vēlēšanās karjerā virzīties uz priekšu, kalpo par pietiekošu pamatu.

Kāda veida studijām atbalstam var pretendēt?

– Iegūstamajai izglītībai ir būtiski jāuzlabo cilvēka nodarbinātības iespējas. Mācībām ir jābūt ar pilnu dienas slodzi, kas nozīmē to, ka augstākajās mācību iestādēs mēneša laikā tiek iegūti vismaz 5 studiju punkti, savukārt aroda apguves pieaugušo mācību iestādēs tiek saņemti vai nu 4,5 prasmju punkti mēnesī, vai arī tiek apgūtas 25 stundas nedēļā. Kā iespēja pastāv arī reiz pārtraukto mācību turpināšana vai arī jau uzsākto studiju papildināšana. Pilnībā jaunu pabalstu studijām augstskolā var saņemt tikai tajā gadījumā, ja tam ir kāds īpašs pamatojums.

Uz cik ilgu periodu pabalstu var saņemt?

– 24 mēneši ir maksimālais periods, bet pabalstu var būt piešķirts arī uz īsāku laika posmu. Piemēram, skolotāja pedagoģiskajām studijām ar 60 studiju punktiem pabalsts tiek piešķirts uz 12 mēnešiem.

Kāpēc lēmums par pabalstu tiek pieņemts tikai tad, kad mācību vieta ir apstiprinājusies?

– Mums ienāk neskaitāmi pieprasījumi, un lēmumu pieņemšana aizņem zināmu laiku, tādēļ lēmumus ir labāk pieņēmt tikai par droši jau zināmām mācību vietām.

Vai bezdarbinieks var saņemt pabalstu, studējot nepilnu darba dienu?

– Studijas augstskolas diploma vadošo studiju programmās ar nepilnu dienas slodzi veikt nevar. Atvērto augstskolu mācību programmās drīkst mēneša laikā saņemt ne vairāk kā 5 studiju punktus tajā gadījum, ja students ir gatavs uzņemties pilna laika studijas. Tāpat ir iespējams mācīties kā aroda, tā arī  pieaugušo vidējo izglītību studiju programmās.

Kommentointi on suljettu.

css.php